Ασφάλεια κατοικίας

Το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού και οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς μια συνεχή πρόκληση. Βασίζεται και εξαρτάται από μέτρα φυσικής προστασίας σε συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών.

 Αρχικές και συνεχιζόμενες αναλύσεις κινδύνων, απειλών και ευπάθειας που εκπονούνται από τους συμβούλους μας και ενισχύονται από τις ομάδες ανάλυσης πληροφοριών όπως απαιτείται βάσει των απειλών, των κινδύνων και το Life Style  του πελάτη και της οικογένειας του παρέχονται σε κάθε περίπτωση και είναι ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο δημιουργείται το πλάνο ασφάλειας κατοικίας του πελάτη.