Μέτρα Ασφαλείας Ηλεκτρονικής Αντι Παρακολούθησης

 Η παρακολούθηση των εμπιστευτικών συνομιλιών σε συναντήσεις, εταιρικά γραφεία, στον χώρο διαμονής και προσωπικών οχημάτων, συντελούν στην διαμόρφωση σημαντικότατων απειλών.

 Σε εταιρικό επίπεδο το εύρος της ζημίας που μπορεί να προκύψει από την αποκάλυψη πληροφοριών, θέτει σε κίνδυνο την στρατηγική της εταιρείας και επηρεάζει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της  με ολέθρια αποτελέσματα για το κύρος της εταιρείας.

Σε προσωπικό επίπεδο η υποκλοπή προσωπικών και οικογενειακών πληροφοριών και αποφάσεών, εκθέτουν τα όποια φυσικά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες, θέτοντας σε κίνδυνο  την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο εκδήλωσης επικείμενων απειλών κατά ζωής ή ενδεχομένης απαγωγής μελών της οικογένειας. Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε μια στρατηγική και διαδικασίες αντιμέτρων με φυσικές και ηλεκτρονικές μεθόδους για την προστασία των προσωπικών και εταιρικών συνομιλιών, σχεδίων και πληροφοριών από κρυφές συσκευές παρακολούθησης ή ακρόασης.

Γιατί η απειλή είναι πάντα εκεί και είναι αόρατη.