Μονάδα φύλαξης με σκύλους

 Η μονάδα ασφάλειας Κ9 είναι μια εξαιρετική λύση ασφάλειας για πολλές καταστάσεις. Ενδείκνυται κυρίως για καταστάσεις που μπορεί να απαιτούν άμεση απόκριση και πιθανή άμεση παρέμβαση.

 Η μονάδα μας είναι εξειδικευμένη για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ασφαλείας σκύλου, για ανάγκες που ενισχύουν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η πρόταση μας, με γνώμονα την πληρέστερη παροχή προστασίας και ασφάλειας απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν έναν σκύλο που εκτός από φίλος της οικογένειας θα έχει την απαραίτητη εκπαίδευση για να συμβάλλει στην προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των μελών της.